VIENTHONGLOCNAM.COM

Hướng dẫn cài đặt khóa điện tử Kaadas M500

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ KAADAS M500

Kaadas-M500-chot_chong_rung

  1. CÀI ĐẶT TÍNH NĂNG (Mã số chủ ban đầu 123456).

1, Cài đặt mã số chủ (mã master). ( cài được 5 mã số )

(!) (9) nhập mã số chủ ban đầu(123456) (9 ) 11 nhập mã số chủ mới lần 1(9)  nhập mã số chủ mới lần 2 (9 )
– Lưu ý: mã số chủ có thể làm mã mở cửa, độ dài của mã số là từ 6 đến 12 số, không liền nhau.

 2, Cài đặt vân tay chủ ( vân tay master).( cài được 10 vân tay )

(!)  (9) nhập mã số chủ (9 ) 11 nhấp nhả vân tay 6 lần vào điểm đọc vân tay

– Lưu ý: có thể nhấp nhả hoặc giữ nguyên khóa sẽ tự scan 6 lần, nên nhấp nhả 6 lần vào điểm đọc vân tay vì nhấp nhả sẽ có độ nhận diện vân tay tốt hơn, vân tay chủ có thể dùng làm mở cửa

3, Cài đặt mã số mở cửa

+, Cài đặt mã dùng thường xuyên .(cài đặt được 85 mã số )

(!)  (9) nhập mã số chủ (9 ) 12 nhập mã số mở cửa lần 1 (9 ) nhập mã số mở cửa lần 2 (9 )

– Lưu ý: độ dài của mã số là từ 6 đến 12 số, không liền nhau.

+,  Cài đặt mã số dùng 1 lần.( cài được 5 mã mã số)

(!)  (9) nhập mã số chủ (9 ) 131 nhập mã số mở cửa lần 1 (9 )  nhập mã số mở cửa lần 2 (9 )

– Lưu ý: độ dài của mã số là từ 6 đến 12 số, không liền nhau.

 

 

4, Cài đặt vân tay. ( cài được 85 vân tay )

(!)  (9) nhập mã số chủ (9 ) 12 nhấp nhả vân tay 6 lần vào điểm đọc vân tay

– Lưu ý: có thể nhấp nhả hoặc giữ nguyên khóa sẽ tự scan 6 lần, nên nhấp nhả 6 lần vào điểm đọc vân thay vì nhấp nhả sẽ có độ nhận diện vân tay tốt hơn.

5, Cài đặt thẻ từ. ( cài được 95 thẻ từ )

(!)  (9) nhập mã số chủ (9 ) 12 đặt thẻ từ vào điểm đọc thẻ từ

II, XÓA TÍNH NĂNG

1, Xóa dữ liệu người dùng theo ID.

+, Xóa mã số mở cửa:(!) (9) nhập mã số chủ (9 ) 211 nhập số ID cần xóa (9)

+, Xóa vân tay: (!)  (9) nhập mã số chủ (9 ) 212 nhập số ID cần xóa (9 )

+, Xóa thẻ từ: (!)  (9) nhập mã số chủ (9 ) 213 nhập số ID cần xóa (9 )

2, Xóa tất cả dữ liệu dười dùng.

(!)  (9) nhập mã số chủ (9 ) 22 để xóa tất cả dữ liệu người dùng

3, Xóa theo loại.

+, Xóa tất cả dữ liệu quản trị viên: (!)  (9) nhập mã số chủ (9 ) 231

+, Xóa tất cả vân tay, mã số, thẻ từ: (!)  (9) nhập mã số chủ (9 ) 232

III, CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

1, Âm thanh.

+, Tắt âm thanh: (!)  (9  ) nhập mã số chủ (9 ) 311

+, Bật âm thanh: (!)  (9  ) nhập mã số chủ (9 )312

2, Thay đổi ngôn ngữ.

+, Chuyển ngôn ngữ sang tiếng trung: (!)  (9  ) nhập mã số chủ (9 )313

+, Chuyển ngôn ngữ sang tiếng anh: (!)  (9  ) nhập mã số chủ (9 )314

3, Chế độ khóa

+, Khóa cửa tự động: (!)  (9  ) nhập mã số chủ (9 ) 323

+, Không tự động khóa tạm thời: (!)  (9  ) nhập mã số chủ (9 )321

+, Không tự động khóa : (!)  (9  ) nhập mã số chủ (9 )324

+, Chế độ mở cửa:

-, Mở bằng 1 tính năng: (!)  (9  ) nhập mã số chủ (9 ) 3221

-, Mở bằng 2 tính năng: (!)  (9  ) nhập mã số chủ (9 ) 3222

IV, CÁCH SỬ DỤNG KHÓA

1, Cách reset lại khóa : (trong trường hợp quên mã số chủ)

– Mở nắp pin rồi thực hiện giữ nút reset từ 3 đến 5 giây, sau đó nhấn phím Enter

(9 ) chọn ngôn ngữ muốn sử dụng sau khi reset (1 là tiếng trung, 2 là tiếng anh).

2, Mở cửa từ bên ngoài bằng mã số: chạm tay vào màn hình để làm sáng sau đó nhập mã số và ấn (9 ) để mở khóa.

3, Mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay: đặt vân tay lên điểm đọc vân tay.

4, Mở cửa từ bên ngoài bằng thẻ: Đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ

 

Bài viết liên quan


Hotline: 0901.08.4248
Chat Facebook
Gọi ngay