VIENTHONGLOCNAM.COM

Hướng dẫn gắn đầu ghi NVR về đầu ghi NVR

Có nhiều địa điểm và 1 trung tâm quản lý.
• Mỗi địa điểm dùng một đầu ghi IP ghi hình tại địa điểm đó. Ở trung tâm có
đầu ghi IP tổng (có số kênh bằng hoặc lớn hơn tổng số kênh của các đầu
ghi tại các địa điểm).
• Gán đầu ghi NVR tại mỗi điểm về đầu ghi NVR tổng.

cấu hình đầu ghi nvr sang nvr

GIẢI PHÁP
• Mỗi đầu ghi NVR tại mỗi điểm tối đa 16 kênh.
• Trên đầu ghi NVR tổng, dùng tính năng Custom Protocol để tạo các giao
thức tùy chỉnh để add từng camera của từng đầu ghi NVR về đầu ghi
NVR tổng qua port RTSP.
• Nếu gắn nhiều đầu ghi NVR về đầu ghi NVR tổng thì port RTSP của mỗi
đầu ghi NVR phải giống nhau (khác nhau ở địa chỉ IP nhập vào) và port
RTSP trên mỗi NVR phải được NAT port.
• Để gắn đầu ghi NVR về đầu ghi NVR theo cách này thì tại địa điểm mỗi
đầu NVR chỉ có thể dùng IP tĩnh, tên miền Dyndns, tên miền NoIP.

• Kiểm tra port RTSP của mỗi đầu ghi NVR.

 

nvr sang nvr 23

Tại đầu ghi tổng

cau hinh nvr sang nvr

Tạo giao thức tùy chỉnh

Tạo giao thức tùy chỉnh

1. Chọn giao thức tùy chỉnh, có tất cả 16 giao thức có thể chọn, tương ứng với có thể gán được 16 camera trên mỗi đầu ghi NVR vào đầu ghi NVR tổng.

2. Đặt tên giao thức.

3. Port RTSP trên mỗi đầu ghi NVR tại mỗi địa điểm.

4. Đường dẫn phân giải luồng video. 1: là kênh số 1 (tới 16), 01: là luồng main stream, 02: là sub stream.

Gán vào đầu ghi NVR tổng Chọn giao thức Custom 1 tức là gán kênh số 1 của các NVR vào đầu ghi NVR tổng.

cau hinh nvr sang nvr 4

Kết quả sau khi thực hiện

cau hinh nvr sang nvr 4

Bài viết liên quan


Hotline: 0901.08.4248
Chat Facebook
Gọi ngay